Röda stugan


Under åren 2000 - 2001 renoverades Röda Stugan. Arbetet gjordes till största delen av Per-Ingvar Melander, Kalle Hansen och Pelle Westman. Alla golv revs ut och ersattes. Ny mur till spisen, det drogs in vatten och en varmvattenberedare installerades. De timrade väggarna fick gipsskivor och tapeter. Nya gavelfönster till övervåningen. En luftvärmepump installeras 2009.
Nu kan stugan användas året runt.

Röda stugan används som samlingslokal vid olika arrangemang.

Den går även bra att hyra för eget bruk.

Kostnad: 150 kr/dag,

Hyran betalas inom 14 dagar efter hyrestiden till bankgiro 814–4941 eller Swishnummer 123 622 29 39 OBS! Skriv i meddelande Hyra.

Kontakta Bruno Bagge, 0613-310 55 el. 070-639 98 30, för mer information.

Förening:

Skogs Hembygdsförening

Skapad av: Bruno Bagge (2018-11-03 05:05:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bruno Bagge (2022-06-26 18:24:33) Kontakta föreningen