Stugåsberget i Skepplanda


Stugåsberget i Skepplanda


En tre meter lång skeppsfigur på Stugåsbergets sydöstra sida. Läget på en nästan lodrät, 10 meter hög bergvägg är mycket ovanligt. Den är Västergötlands största hällristningsfigur och Skepplanda Hembygdsförening har den i sin logotype.​​​​​​

Editerad av: Lena Ryden (2019-03-08 14:48:06)