Skvaltkvarnen


Image

Björns kvarn

Skepplanda Hembygdsförening äger en skvaltkvarn i Boaredal, en av de få som finns bevarade på sin ursprungliga plats och som ännu går att mala på. Nedströms Björns kvarn i Ryks bäck låg inte mindre än fem kvarnar och en såg på en sträcka av c:a 2,5 km. Björns kvarn är enligt traditionen byggd av "Björn på Skogen" född omkring 1620 - 1630. Gården Skogen, som var en av de större gårdarna på Risveden, låg c:a 1 km öster om kvarnen.

Första gången kvarnen nämns i en skriftlig handling, är vid Ale Härads ting den 23 maj 1658, då bönderna i Skepplanda by klagar över att "en torpare Björn på Skogen" låtit uppsätta en kvarn på deras allmänningsmark. Förutom att han vållat dem skada genom att ta vatten från deras kvarnar, så hade han också fördärvat "theres uhrminnes Åhlefijske och det förtepper".

Häradsrätten bestämde, att om Björn inte godvilligt lämnade kvarnställ och ålkista, hade de klagande åborna full rätt att utriva kvarnen, i all synnerhet som den för längesedan blivit utdömd.

Kvarnen renoverades 1999 - 2000. Hela byggnaden plockades ner stock för stock. Det som var murket ersattes med nytt friskt virke vid återuppförandet. Även taket lades om. Renoveringen utfördes i samråd med Länsmuseet.

Under 2017 gjordes en ny vattenränna. En gammal kvarnsten som låg gömd har tagits fram och ligger nu synlig bredvid kvarnen. En informationstavla har satts upp och där kan man läsa om kvarnen på flera språk.  

För att komma till kvarnen kör Kvarnabovägen från Skepplanda centrum ca 4,5 km. Ta höger vid träskylt "Skvaltkvarn" och parkera på vänster sida. Följ sedan skyltar. Kvarnen ligger i skogskanten lite till vänster. 

Foto: Lena Rydén

Förening:

Skepplanda Hembygdsförening

Skapad av: Lena Ryden (2019-02-26 10:44:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lena Ryden (2019-09-08 19:00:30) Kontakta föreningen