Föreningens bokförsäljning


 

Image

 

Skellefteå - Stadsvandring från nu till förr, del 3.

I denna del berättar Stig Sandström om Nygatan - Skellefteås nuvarande huvudgata - från Nordlandergatan till nuvarande E4.
Boken följer också de korsande gatorna ett halvt kvarter norrut respektive söderut. Flertalet av de nästan 500 bilderna kommer från Skellefteå museum.
Våra förfäder levde inte i en svartvit värld. För att visa vad de såg har alla svartvita foton färglagts med modern datorteknik. Böckerna i serien är tänkta att fungera som guider för stadsvandringar och följer därför gatuadresserna. Boken är utgiven 2022.

Boken kostar 220 kr och för medlemmar i Skellefteås hembygdsförening 180 kr. Ska boken skickas med posten tillkommer porto. Beställ boken i formuläret nedan, glöm inte ange namn och adress,  eller ring Kaj Wallmark mobil 073-051 21 47. Boken går bra att betala med swisch till samma nummer.

 

Image

Skellefteå - Stadsvandring från nu till förr, del 2.
 

Nu är andra delen klar om gamla Skellefteå skriven av Stig Sandström 2022. Boken berör kvarteren kring Strandgatan och Storgatan. Med datorns hjälp är de ca 500 ursprungliga svartvita bilderna nu i färg så du kan se staden som våra förfäder gjorde. Bilderna kompletteras med många intressanta lokalhistoriska fakta. Den kostar 200 kr och för medlemmar i Skellefteås hembygdsförening 160 kr. Ska boken skickas med posten tillkommer porto. Beställ boken i formuläret nedan, glöm inte ange namn och adress,  eller ring Kaj Wallmark mobil 073-051 21 47. Boken går bra att betala med swisch till samma nummer.

 

 

Image

Skellefteå - Stadsvandring från nu till förr, del 1. 

Första delen om gamla Skellefteå med färgbilder! Skriven av Stig Sandström 2021 och utgiven gemensamt av Skellefteås fyra lokalhistoriska föreningar. Med datorns hjälp är de 273 ursprungliga svartvita bildena nu i färg så du kan se staden som våra förfäder gjorde. Del 1 innehåller kapitlen Skellefteå blev stad, Nordanå, Stadsparken och Torget. Boken kostar 180 kr och för medlemmar i Skellefteås hembygdsförening 140 kr. Ska boken skickas med posten tillkommer 55 kr i porto. Beställ boken i formuläret nedan, glöm inte ange namn och adress,  eller ring Kaj Wallmark mobil 073-051 21 47. Boken går bra att betala med swisch till samma nummer.

Image

Föreningens storsäljare - Sevärt längs Hälsans stig i ny upplaga.

De Kulturella sevärdheternalängs Skellefteälven är många och finns beskrivna i ett flertal olika böcker och artiklar. Denna skrift får ses som ett försök att samla denna spridda och många gånger svåråtkomliga information om området.

Formulär för onlinebeställning finns nedan.

Boken kan även köpas på Akademibokhandeln, Skellefteå.

 

Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet -
ett bidrag till Skellefteås historia
av Ulf Lundström.
2 volymer, pris 395:-. (Om boken ska skickas med post tillkommer porto ca: 100:-) Beställa boken: [email protected] 

I del 1 skildras några delar av 1800-talets händelserika historia i norra Västerbotten. Näringar som behandlas är bl.a. fiske, handel, hantverk, jordbruk, kalkbrytning, sjöfart, skeppsbyggeri, skogsbruk, sågverk. De  finbladiga sågverken skapade en ny grupp isamhället, sågverksarbetarna, och exporten av virke ledde till en ökad sjöfart med möjligheter att arbeta som sjöman men även till att skeppsbyggeriet expanderade och hamnar, fyrväsen och lotsverksamhet byggdes ut. Många av de nya näringarna byggde på utnyttjandet av skogen i en eller annan form, såsom tjärbränning, pottasketillverkning, sågning av bräder, sparrar och bjälkar samt timmerflottning.

I byarna ägde en mycket stor nyodling rum och landskapet omskapades genom utdikningar av sjöar och myrar.
Jordbruket utvecklades på bred front, bl.a. genom skiften, och bidrog till att en betydligt större befolkning kunde födas. I omvandlingen deltog även soldater och torpare genom uppodling av sina lotter och dagsverken till bönderna. Men missväxterna fortsatte att vara ett återkommande gissel.
Kriget 1808–1809 skapade ett kortvarigt bakslag och ledde till tillfällig utarmning med många döda i sjukdomar. Skelleftebygden förändrades i grunden när Skellefteå stad grundades 1845. Den nya staden ledde till inflyttning av borgare vilka skapade helt nya sociala mönster.

Under andra halvan av 1800-talet organiserades allmänna folkskolan och en förbättrad sjukvård byggdes upp. I boken skildras även samernas nyttjande av området från 1500-talet till slutet av 1800-talet.
Vi får inblickar i några personers liv tack vare bevarade brev, dagböcker och räkenskapsböcker.

I den andra delen får vi följa utvidgningen av den medeltida bygden mot inlandet genom anläggandet av ett stort antal nybyggen i socknarnas västra utkanter, ”opp i fjälla”.
I boken beskrivs ca 130 nybyggen som alla har sin historia. Några nybyggen där det finns gott om källor beskrivs mera ingående såsom Johannestorp, Lövlund, Svartlund, Tjärnberg och Tväråfors. De flesta, men inte alla, utvecklades till byar. Befolkningen i några medeltida byar porträtteras: Finnfors, Furunäs, Gagsmark, Hjoggböle samt Prästbordet.

Byn Norrböle, som blev platsen för Skellefteå stad, skildras utifrån hur staden påverkade den gamla byn. Vidare beskrivs befolkningen på gästgivargårdarna, några militärboställen, några torpbebyggelser samt för några bondgårdar där det finns ett gott källmaterial.

Böckerna ger intressanta inblickar i detta händelserika och svåröverskådliga århundrade där grunden till dagens samhälle läggs. Vi kan se att omvandling och svårigheten att hitta en försörjning är något som mänskligheten brottats med under hela sin historia.

Slutsåld!

nÀnders Nischa
En andlig rebell i nyläseriets Norrlångträsk
av Curt Holmbom

Boken handlar om predikanten Anders Nilsson i Norrlångträsk som var en måg till läsarhövdingen Anders Larsson i samma by.
Sedan Anders Nilsson hoppat av från svärfaderns linje och anslutit sig till Waldenströmmarna kunde han inte längre bo kvar i hembyn. Familjen bodde ett tag i Renbergsvattnet men flyttade senare till Ångermanland. Anders Nilsson skrev brev till släktingar i hemorten och där får vi en unik insyn i skillnader i väckelsen mellan Ångermanland, södra Västerbotten och norra Västerbotten.
Han längtade hem till födelsebygden men det andliga motståndet var för starkt för att möjliggöra detta.

Boken, som är på 89 sidor, illustrerad, kan köpas hos Ulf Lundström 0910-73 55 36, 070-632 40 14 eller [email protected]
Boken finns även på Akademibokhandeln, Skellefteå.

SHF´s bokbord: (med reservation att vissa böcker kan vara slutsålda)

Original och kända 50:-
Om seder bruk och 40:-
Skrönor och andra 50:-
Byarna kring skellefte 20:-
Sevärt längs Hälsans stig 200:-
Lejonström såg 1780-1905 slutsåld!
Lilla Skelleftebladet (lösnummer) 10:-
Skelleftebondska nöjen 50:-
Staden som hembygd 150:-
Tankar och minnen väckta av 50:-
Gamla sockenbor 150:-
Bondhammar 1804-23 150:-
Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks
och Lövångers Socknar 250:-

Porto och eventuellt emballage tillkommer.

Beställningsformulär:
Glöm inte ange bokens namn och ditt namn och postadress.

Beställning:

 

 

 

 

Förening:

Skellefteå Hembygdsförening

Förening:

Skellefteå Hembygdsförening

Skapad av: (2014-09-11 22:49:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skellefteå Hembygdsförening (2023-01-11 19:21:21) Kontakta föreningen