Länkar med anknytning till Skedevi


Vi har samlat några internetlänkar som har information  om och från Skedevi socken:

Asylboendet i Hävla

Skedevi Kyrka

Skedevi kyrkogård - kulturhistorisk inventering / Ögl länsmuseum

Skedevi Kyrka/ Kyrkokartan.se

Häfla Hammarsmedja

Häfla Bruks AB

Emigrantinformation för Skedevi

Byggnadsinventering Skedevi socken

Kulturmiljöprogram Finspång – se sidorna 215-272

Sila By, Brenäs skola mm.  Rolf och Ulla-Britt Ericsons hemsida med en mängd information och  gamla bilder från gårdar och personer i Sila med omnejd.

Rejmyre Glasbruk

Rejmyre hembygdsförening

Frängsätter

Tisenhult

Ruda Gård Turistprojekt

Ruda-Kungen Ericsson

Hjalmar Wicander

Byle – Ekesjö

Rejmyre – Hävla – Brenäs

Fred Lane i Käxelvik 2012

Käxelvik film 1 från 2015

Käxelvik film 2 från 2015

Prästängsuddens naturreservat

Hampus von Post - Fornlämningar i Skedevi

Editerad av: Bert Hellman (2020-01-26 16:17:57)