Om oss

Skede Hembygdsgård ligger vackert intill Solgenån, mitt i byn Skede.

Skede Hembygdsgård ligger vackert intill Solgenån, mitt i byn Skede, utmed genomfarten väg 895 Sjunnen- Hjältevad. Byggnaderna har flyttats dit från olika ställen i socknen. Där finns ett museum med föremål från trakten. Gravfält i utkanten av byn är från yngre järnåldern, detta tyder på att Skede har varit bebott sedan lång tid tillbaka. I anslutning till hembygdsgården finns även en badplats och WC.