Om oss

Skede Hembygdsgård ligger vackert intill Solgenån, mitt i byn Skede.

Skede Hembygdsgård ligger vackert intill Solgenån, mitt i byn Skede, utmed genomfarten väg 895 Sjunnen- Hjältevad. Byggnaderna har flyttats dit från olika ställen i socknen. Där finns ett museum med föremål från trakten. Gravfält i utkanten av byn är från yngre...

Läs mer >

Nyheter

"Stampalia" tar form

Våra flitiga arbetare gör ett fantastiskt jobb!

"Stampalia" fortsättning

På en karta från 1645 över Skede socken består Hällaryd av två skattegårdar och en kronogård. På 1847 års karta över laga skifte har Hällaryd fortfarande tre gårdar, Mellangård, Lillegård och Östergård. I det område som senare Hällaryds Mekaniska Verkstad växer fram finns i ån tre vattenhjul. Såg och kvarn...

Läs mer >

"Stampalia"

Under året (2021) har föreningen som ett av sina mål att kunna återställa en del av den gamla vägen till och ifrån Hällarydsverken, i folkmun kallad "Stampalia".

Verksamheten vid Hällaryd startades av C. A. Adolphsson som 1870 köper området. På en karta från 1865 finns på platsen en damm och ett vattenhjul....

Läs mer >