Kurran


Kurran är en ryggåsstuga förmodligen från början av 1700-talet, som genom hembygdsföreningens ingripande i början av 1950-talet, och genom Vrankungebornas arbetsvillighet, räddades från förgängelsen. Kurran lär från början vara uppförd på Agnäs marker, där den var arrendators- och rättarbostad. För mera än 150 år sedan flyttades Kurran närmare Vrankunge och återuppfördes på hemmanet Bokedal. Hur stugan fått namnet Kurran är inte känt.
Den siste som bodde i Kurran var Karolina Johansson. Hon försörjde sig på att sticka täcken och strumpor, spinna lin och ull samt att plocka bär. Hon dog som 90-åring 1943. Stugan var redan då i dåligt skick och förfallet fortskred nu snabbt.
1951 intresserade sig hembygdsföreningens styrelse för stugan och avtalade med ägaren om köp av stugan och förflyttning till hembygdsparken Rosenlund. När detta blev känt bland Vrankungeborna vaknade deras intresse till byggnaden. I januari 1952 kom man överens och beslutade, att Vrankungeborna skulle sätta upp stugan på den plats, där den nu står, och hembygdsföreningen, som ägare till stugan, skulle stå för kostnaderna. Dessa slutade dock på 2 000kr, tack vare att byborna inte ställde anspråk på ersättning för sitt arbete, samt att det mesta av virket ställdes kostnadsfritt till förfogande.
Kurran finns att beskåda i Vrankunge utmed vägen mot Sirkön och Urshult, ca 300 m söder om vägskälet mot Torne.

Förening:

Skatelövs Hembygdsförening

Skapad av: Skatelövs Hembygdsförening (2012-06-14 18:17:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skatelövs Hembygdsförening (2019-03-04 12:16:42) Kontakta föreningen