Marknadsstånd


1965 uppfördes ett timrat marknadsstånd av gammalt virke, efter modell av de kvarvarande marknadsstånden i Väghult. Än idag tjänstgör detta marknadsstånd bland annat som försäljningsplats för den traditionsenliga tombolan vid midsommarfirandet.

Förening:

Skatelövs Hembygdsförening

Skapad av: Skatelövs Hembygdsförening (2012-06-14 17:54:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skatelövs Hembygdsförening (2019-03-04 11:57:48) Kontakta föreningen