Marknadsstånd


1965 uppfördes ett timrat marknadsstånd av gammalt virke, efter modell av de kvarvarande marknadsstånden i Väghult. Än idag tjänstgör detta marknadsstånd bland annat som försäljningsplats för den traditionsenliga tombolan vid midsommarfirandet.

Editerad av: Majna Sällberg (2019-03-04 11:57:48)