Lidhem


Hembygdsföreningen köpte hemmanet Lidhem 1988 av bröderna Sigvard och Bertil Svensson. Före dem ägde föräldrarna Hulda och Johan Svensson fastigheten och dessförinnan Huldas föräldrar. Lidhem är ca tre tunnland stort och födde en ko, en gris och några höns, med lite hjälp med foder från angränsande gårdar.På de små tillhörande åkerlapparna odlades potatis till husbehov och havre till kon och grisen. Havren slagtröskades på loggolvet, men de sista åren då jorden brukades, anskaffades ett litet handdrivet tröskverk, som nu förvaras på Rosenlund.
År 1947 drogs elektriciteten in på Lidhem, dessförinnan var det fotogen- och karbidlampor som användes.
Bostadshuset, som från slutet av 20-talet fram till 1944 då Johan Svensson dog, rymde fyra personer, innehåller "stora rummet", "lilla kammaren" och kök samt en liten förstukvist och en oinredd vind. Den totala bostadsytan är ca 50 kvadratmeter.
Lidhem är bevarat exakt så som det såg ut då det beboddes av familjen Svensson. Möbler, mattor, prydnadssaker, allt är i original, så när man kommer in i huset ser man ett typiskt torp med inredning från 1930 och 40-talet.
På tomten finns dessutom ett kulturhistoriskt utedass, uppmärksammat för sina specialdekorationer. Därutöver finns också en snickarbod med diverse gamla snickarverktyg och en vedbod.

Förening:

Skatelövs Hembygdsförening

Skapad av: Katarina Elmdahl (2012-06-14 17:43:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skatelövs Hembygdsförening (2022-02-20 18:00:36) Kontakta föreningen