Brygghuset med arkiv och ängsladan


1980 köpte hembygdsföreningen brygghuset till det gamla ålderdomshemmet för en symbolisk summa, dvs det åldersdomshem som fanns före både Asken och Össalid. På sommaren detta år plockades byggnaden ned och med hjälp av frivilliga krafter började man återuppföra den som en flygelbyggnad till mangårdsbyggnaden. Redan på hösten var huset under tak och på vårkanten började man inreda byggnaden med dels det gamla brygghusrummet, som nu används som våffelcafé, handelsbod, dels ett sammanträdesrum, ett brandsäkert arkiv och på övre våningen en rymlig utställningslokal. I maj invigdes byggnaden och Vislanda musikkår var där och spelade.
I arkivet förvaras hembygdsföreningens arkivalier såsom bilder och fotografier. klippsamling, emigrantförteckning, föremålsförteckning och handlingar angående vad som föreningen fått som gåva eller deposition, samt alla protokoll. Där finns också alla mikrofilmer från Vadstena landsarkiv, som gäller Skatelövs församling och en hel del annat.
I mitten av 1990-talet konstaterade styrelsen att arkivet var för litet för allt som borde förvaras inom brandsäkra väggar. Styrelsen lät ta fram ritningar på en tillbyggnad och 1997 stod det nya arkivet klart. På köpet hade utställningslokalen på andra våningen utökats med en väl tilltagen klädkammare. Lagom till denna invigning var Smålands museum klar med hjälpen av kartering och uppmärkning av de flesta av föremålen, som ingår i  våra samlingar.
1957 lyckades styrelsen komma över en funktionsduglig ängslada av alla de över 100-talet lador, som funnits på myrmarkerna utanför Grimslöv. Från Hungerstorp i söder till Ströby i norr, en sträcka på ca 12 km, stod alla dessa över 100 lador. Före det att "laga skiftet" infördes fanns gårdarnas marker utspridda över stora områden. För att undvika långa och svåra transporter när arbetsbördan var som mest intensiv, byggde man en ängslada för tillfällig förvaring. Hembygdsföreningens lada stod vid Hungerstorp och är den enda, som är bevarad.

Förening:

Skatelövs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-11 18:03:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skatelövs Hembygdsförening (2022-03-03 18:37:31) Kontakta föreningen