Linas stuga


Linas stuga är en ryggåsstuga, förmodlingen byggd på senare delen av 1700-talet. Stugan byggdes på sin nuvarande plats, då benämnd Sjöby Ingemarssgård 5:23, men kallad Rosenlund. Stugan med tillhörande mark överlämnades som gåva till hembygdsföreningen av dess siste ägarinna, fröken Karolina Svensson, på det villkoret att hon fick bo kvar intill sin död. Till gåvan hörde även några få inventarier som fanns i stugan. Karolina föddes 1872 och dog i mars 1952 efter endast några dagars sjukdom. Karolina ligger begravd på Skatelövs kyrkogård.
Stugan har under åren genomgått många renoveringar. Taket t.ex., som från begynnan var ett torvtak, ändrades under 1800-talet till ett spåntak, för att 1935 bli ett tegeltak, och för att på hösten 1963 åter bli torvtak. Samma år revs det ditsatta innertaket, så att de gamla fina ryggåsbjälkarna åter kom i dagen. En ditmonterad koksspis avlägsnades och den öppna spisen återfick sitt ursprungliga utseenden.
Stugan består av ett rum, en förstugukammare och ett yttre förrådsutrymme. Till stugan hör en jordkällare och en stensatt brunn.

Editerad av: Majna Sällberg (2019-03-04 12:18:45)