Linas stuga


Linas stuga är en ryggåsstuga, förmodligen byggd på senare delen av 1700-talet. Stugan byggdes på sin nuvarande plats, då benämnd Sjöby Ingemarsgård 5:23, men kallad Rosenlund. Stugan med tillhörande mark överlämnades som gåva till hembygdsföreningen av dess sista ägare, fröken Karolina Svensson, på det villkoret att hon fick bo kvar intill sin död. Till gåvan hörde även några få inventarier som fanns i stugan. Karolina föddes 1872 och dog i mars 1952 efter endast några dagars sjukdom. Karolina ligger begravd på Skatelövs kyrkogård.
Stugan har under åren genomgått många renoveringar. Taket som från början var ett torvtak, ändrades under 1800-talet till ett spåntak, för att 1935 bli ett tegeltak, och på hösten 1963 åter bli torvtak. Samma år revs det ditsatta innertaket, så att de gamla fina ryggåsbjälkarna åter kom i dagen. En ditmonterad kokspis avlägsnades och den öppna spisen återfick sitt ursprungliga utseende.
Stugan består av ett rum, en förstugukammare och ett yttre förrådsutrymme. Till stugan hör en jordkällare och en stensatt brunn.

Förening:

Skatelövs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-07 19:13:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skatelövs Hembygdsförening (2022-03-03 18:40:59) Kontakta föreningen