Huvudbyggnaden


 

Huvudbyggnaden uppfördes ursprungligen på fastigheten Grimslövs Persgård 1:49 år 1856. Grimslövs Persgård ligger utmed vägen mellan Grimslövs samhälle och Grimslövs by. Ända sedan föreningen bildades 1947 hade frågan om byggandet av en hembygdsgård dryftats, men vid årsmötet 1968 kunde styrelsen meddela att ett avtal träffats om köp av denna mangårdsbyggnad för avflyttning till dess nuvarande plats på  Rosenlundsområdet. Detta kanske tack vare att hembygdsvännen Olof Samuelsson bidrog med de 3000 kr, som ägaren begärde för att föreningen skulle få byggnaden för avflyttning. I samband med firandet av föreningens 25 årsjubileum 1972 invigdes byggnaden. Huvudbyggnaden är en parstuga det vill säga planlösningen är exakt lika på övervåningen som på nedre plan.

Huvudbyggnaden innehåller på övervåningen hembygdsmuseum, gammal lanthandel, Husebyrummet och vävstolsrum. På nedre planet finns utöver kök och toaletter ett Hyltén-Cavallius rum och två allrum, möblerade och pyntade med allmogemöbler och allmogesaker, det mesta skänkta alster.

Förening:

Skatelövs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-06 12:11:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skatelövs Hembygdsförening (2022-03-03 18:39:36) Kontakta föreningen