Medlemskap


Vi har till ändamål att verka för att väcka kärlek till hembygden, medverka till vårdande och bevarande av socknens natur och kultur, dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden

Önskar Du bli medlem i vår hembygdsförening är Du välkommen att sätta in medlemsavgiften, som är 100 kr per person på vårt bankgiro 5875-0605. Du kan också kontakta vår kassör Majna Sällberg tel 0470-75 04 63.

Vi är tacksamma för Ditt stöd!

 

Editerad av: Majna Sällberg (2018-11-20 12:20:57)