Styrelsen


Styrelsen för föreningen 2022 består av

Ordförande 1år:           Hans Larsson
Vice ordförande:          Mia Johnson vald till 2024
Kassör:                           Anna Kristoffersson vald till 2023
Övriga:                           Ingegerd Klar vald till 2023
                                        Alf Dahlborg vald till 2023
                                        Peter Fredriksson vald till 2024
                                        Anders Johansson vald till 2023
                                        Anna-Lena Alexandersson vald till 2024
                                        Agneta Johansson vald till 2024


Suppleanter:                 Anna Isaksson nyvald till 2024
                                        Karin Wikström vald till 2024
                                        Caroline Runstrand vald till 2023
                                        Gunilla Jacobsson vald till 2023


Revisorer:                        Maria Åström
                                          Monika Kjellander

Suppleant:                       Tomas Karlsson

Valberedning:                 Christer Grahn, sammankallande, Stefan Hermansson
                                       

 

Förening:

Skärvs Hembygdsförening

Skapad av: Hans Larsson (2019-02-19 11:04:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hans Larsson (2022-03-21 11:25:31) Kontakta föreningen