Hägnen


Hägnen är en liten gård med skog och öppen ängsmark. Platsen lär ha varit bebodd sedan tidigt 1700-tal. De nuvarande byggnaderna är från början av 1800-talet. De som senast bodde i Hägnen var Per och Erik Karlsson. Per gick bort 1997 och Erik 1999, och då fick hembygdsföreningen erbjudande om att köpa gården. Efter ett enhälligt beslut övergick alltså Hägnen till sina nya ägare, som med varsam hand underhåller och restaurerar byggnaderna.

Det finns ingen bilväg dit, utan den som vill komma hit får använda "apostlahästarna".

Gården omfattar flera byggnader: boningshus, ladugård, svinhus, snickarbod, smedja, utedass och även en liten hundkoja.

I de olika husen finns gamla föremål bevarade från den tid då Erik och Pers föräldrar bodde på gården med sina barn. Saker som väcker minnen hos många besökare.

Under den korta tid som hembygdsföreningen varit ägare till Hägnen har platsen blivit ett omtyckt utflyktsmål.

 

Kontaktpersoner för Hägnen-gruppen

Pelle Hovbäck, telefon 070-815 34 89

Margareta Fridén, telefon 070-300 68-62
e-post: [email protected]

Förening:

Skärstads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-16 14:01:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skärstads Hembygdsförening (2022-03-13 16:20:26) Kontakta föreningen