Styrelsen


Skärstad Hembygdsförening
Drättinge 1
561 92 Huskvarna

E-post [email protected]

Ordförande: Bengt Stener, tel 070 644 32 93,  [email protected]

Vice ordförande: Anders Åberg, tel 036 - 71 14 81, [email protected]

Sekr: Ingemar Svensson tel 036-504 56, [email protected]

Kassör: Ulla-Britt Johansson, tel 036-504 15 [email protected], pg 611241-1

Övriga i styrelsen:

Annica Björk [email protected]

Peter Björk [email protected]

Börje Claesson [email protected]

Joakim Grahn [email protected]

Susanne Salminen [email protected]gges.se

Eva Stener [email protected]

Ingrid Svensson [email protected]

Editerad av: Ingrid Svensson (2019-06-23 09:57:57)