Styrelsen


Skärstad Hembygdsförening
Drättinge 1
561 92 Huskvarna

E-post [email protected]

Ordförande: Bengt Stener, tel 070 644 32 93,  [email protected]

Vice ordförande: Anders Åberg, tel 036 - 71 14 81, [email protected]

Sekr: Ingemar Svensson tel 036-504 56, gj[email protected]

Kassör: Ulla-Britt Johansson, tel 070 140 00 46 [email protected], pg 611241-1

Övriga i styrelsen:

Margareta Fridén [email protected]

Joakim Grahn [email protected]

Knut Per Hasund [email protected]

Emmelie Knutsson [email protected]

Eva Stener [email protected]

Ingrid Svensson [email protected]

Konstituerande styrelsesammanträde 20 april 2022
Direkt efter årsmötet den 20 april 2022 höll Styrelsen ett konstituerande sammanträde. Styrelsen konstituerades enligt följande:
-  Ordförande                     Bengt Stener (vald på årsmötet)
-  Vice ordförande              Anders Åberg
-  Sekreterare                      Ingemar Svensson
-  Kassör                             Ulla-Britt Johansson
Till att teckna firma för Skärstad Hembygdsförening utsågs ordförande och kassör var för sig.
Till Hembygdsföreningens kaffekommitté omvaldes:
-  Lilli-Anne Alvir
-  Maj-Britt Sandberg
-  Gunilla Stark
Styrelsen diskuterade Hembygdsföreningens program för resten av år 2022. Detta är:
-  15 maj        Dagens mjölkhantering
-  6 juni          Nationaldagsfirande
-  11 juni        Bussresa till Mariefred för färd med Hembygdsföreningens ånglok NIAN
-  21 augusti  Skärstafesta
-  Sommaren Endagsläger för barn och ungdom
-  Söndagar maj – september kommer museet om möjligt hålla öppet kl 14 – 17. Söndagarna   den 1 maj, 3 juli, 7 augusti och 4 september serveras kaffe.
-  Julmarknad i slutet på november eller början på december (preliminärt samordning med Jul i Äppledalen).

Styrelsesammanträde den 9 mars 2022
Onsdagen den 9 mars 2022 sammanträdde Hembygdsföreningens styrelse under ordförandeskap av Bengt Stener. Sekreterare var Ingemar Svensson. Av styrelsens 11 ledamöter deltog 10 i sammanträdet. I det följande ges några axplock från sammanträdet:
*      Speciellt välkomnades Emmelie Knutsson som för första gången deltog i styrelsens sammanträde.
*      Protokollet från föregående sammanträde, som hölls den 6 oktober 2021 godkändes.
*      Ulla-Britt redovisade resultat- och balansräkningar för år 2021. Resultatet är positivt.
*      Årsmötet hålls onsdagen den 20 april kl 18.30 i Museet. På årsmötet håller Länsmuseets chef Johan Gärskog ett föredrag om Museets verksamhet. Vidare arrangeras kaffeservering och lotteri.
*      Årsavgiften skall vara betald senast den 30 april 2022.
*      Aktiviteter under 2022 diskuterades. Se annan plats på hemsidan. Nytt för i år är att för barn och ungdom planeras endagsläger med aktiviteter på museet eller i Hägnen. Vidare planeras en temavecka på museet i samverkan med Skärstad- och Landsjöskolorna.
*      Fler deltagare till onsdagsgruppen efterlystes.
*      Hägnengruppen arbetar planenligt.
*      Skärstadboken 2022 är tryckt och delades ut till de närvarande styrelsemedlemmarna.
*      Underlag för Skärstadboken 2024 efterlystes.
*      Strukturering av de visade föremålen i rummet ”Kök” i museet pågår. Dubbletter rensas ut och kommer att magasineras på lämpligt sätt. Arbete med strukturering av böckerna i skolrummet har inletts.
*      Knut Per påpekade att en digitalisering och strukturering av fotona i museet är angeläget.
*      En hembygdsvandring i Berghem diskuterades.
*      Gruppen för barn och unga har haft kontakter med representanter för skolorna i Skärstad. Från skolorna har uttalats intresse för samarbete med Hembygdsföreningen.
*      Teatergruppen läggs ner.
*      Problemet med museets hängrännor diskuterades: Nuvarande trärännor bör bytas till plåtrännor.
*      Ett Instagramkonto för Skärstad Hembygdsförening skall öppnas. Ansvariga Margareta och Emmelie.
*      Efter sammanträdet besökte delar av styrelsen Annexet och Vagnboden. Problem med trämask föreligger. Flera föremål är starkt angripna. Anticimex skall kontaktas.
*      Nästa sammanträde (konstituerande) hålls direkt efter årsmötet den 20 april 2022.

Förening:

Skärstads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-08 11:15:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skärstads Hembygdsförening (2022-05-08 23:36:21) Kontakta föreningen