Styrelsen


Skärstad Hembygdsförening
Drättinge 1
561 92 Huskvarna

E-post [email protected]

Ordförande: Bengt Stener, tel 070 644 32 93,  [email protected]

Vice ordförande: Anders Åberg, tel 036 - 71 14 81, [email protected]

Sekr: Ingemar Svensson tel 036-504 56, [email protected]

Kassör: Ulla-Britt Johansson, tel 036-504 15 [email protected], pg 611241-1

Övriga i styrelsen:

Börje Claesson [email protected]

Margareta Fridén [email protected]

Joakim Grahn [email protected]

Knut Per Hasund [email protected]

Emmelie Knutsson [email protected]

Eva Stener [email protected]

Ingrid Svensson [email protected]

Senaste styrelseprotokoll;

Styrelsens sammanträde den 27 oktober 2020
Den 27 oktober samlades Skärstad Hembygdsförenings styrelse för sammanträde med beaktande av gällande Covid 19-rekommendationer. Ordförande var Bengt Stener. I det följande ges ett sammandrag från sammanträdet.
-      Ulla-Britt nämnde att föreningens ekonomi är tillfredsställande. Föreningen har fått 17 nya medlemmar.
-      En skrivelse från Kultur- och fritidsnämnden, Jönköpings Kommun, beträffande bidrag diskuterades.
-      Ingemar nämnde att han genom lokchefen Dag Bonnedal på museiföreningen Östra Södermanlands Järnvägs årsstämma framfört en hälsning i vilken Skärstad Hembygdsförening uppskattar det arbete man lägger ner på att väl      vårda loket NIAN. Hälsningen var mycket uppskattad.
-      På grund av Coronapandemin hålls ingen Julmarknad år 2020.
-      Tid för årsmötet 2021 beslutas på ett Styrelsesammanträde under januari 2021.
-      Förutom Hembygdsföreningens sedvanliga aktiviteter presenterades utgående från tidigare diskussioner i Styrelsen ett antal förslag till aktiviteter under år 2021. Mer förslag efterlystes.
-      Program för aktiviteter under år 2021 planeras när läget beträffande Covid 19 klarnat.
-      Ordföranden har inhämtat offerter från två företag på inköp och installation av tre luftvärmepumpar i museet. Beslut fattades om att inköpa tre luftvärmepumpar
-      Onsdagsgruppen har arbetat flitigt under hela sommarhalvåret och nu avslutat arbetet för i år. Fler deltagare i onsdagsgruppen, helst yngre, efterlystes.
-      Städning och uppsnyggning i Hägnen har gjorts av Hägnengruppen
-      Bokgruppen har inlett arbetet med Skärstadboken 2022. Några artiklar presenterades samtidigt som ytterligare underlag och förslag till artiklar efterlystes.
-      Teatergruppen funderar på framtagning av manus till en ny föreställning.
-      På grund av Coronapandemin har gruppen ”Inventarier och foton” ej träffats hittills i år. Visst redigeringsarbete har gjorts på nuvarande Word-baserade inventarieförteckning.
-      Planerad Hembygdsvandring gjordes i Siringe den 12 september. Antalet deltagare var drygt 40. En vandring genom Siringe planeras till våren 2021.
-      Förslag har framkommit om en Hembygdsvandring dels i Kaxholmen, dels i Berghem under kommande år.
-      I Gruppen ”Torp och gårdar” planeras framtagning av en digitaliserad torpkarta. Som god förebild har man den torpkarta som Habo hembygdsförening tagit fram och som nu ligger på nätet. Ett samarbete har inletts med Ölmstad Hembygdsförening, som har samma planering.
-      I Gruppen ”Torp och gårdar” har föreslagits att vid torpen sätts upp skyltar med QR-koder med information om torpen. Ingemar visade en QR-kod med kort information om Skärstad Hembygdsförenings museum.
-      Nästa sammanträde hålls tisdagen den 26 januari 2021 kl. 18.30.

Förening:

Skärstads Hembygdsförening

Ändrad av: Skärstads Hembygdsförening (2021-09-01 23:05:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Skärstads Hembygdsförening (2012-03-08 11:15:43) Kontakta föreningen