Medlemskap


Välkommen att bli medlem i Skärstad hembygdsförening. Det kan du göra genom att sätta in medlemsavgiften 150:- på pg 611241-1 eller bg 251-3695. Ange namn och adress samt gärna även mailadress. I medlemsavgiften ingår Skärstadboken som kommer ut vartannat år. 2018 års bok kom ut i februari 2018.

Editerad av: Ingrid Svensson (2019-06-23 09:57:38)