Museets byggnader

Museets huvudbyggnad invigdes 1966 som bland annat i vanliga fall inrymmer loket ”nian” men som nu är utlånat. Loket är utlånat tll Östra Sörmlands järnväg i Mariefred där det körs med ett helt tågset. Huvudbyggnaden är byggd som ett lokstall, och det är ingen tillfällighet då den smalspåriga järnvägen Jönköping-Gripenberg gick just här. Denna byggnad har en samlingssal, som används för sammankomster av olika slag. Då föreningens medlemsantal har ökat år efter år och nu uppgår till ca 550 st, behövdes en större sal. Därför blev en tillbyggnad på 70 kvm färdig sommaren -99. Salen har sittplatser för ca 100 personer.

I museets park finns en tröskverksvandring av trä från 1874. Här finns också ”Drängastenen” som man kan pröva sina krafter på  genom att försöka lyfta den.

Framför huvudingången finns två kvarnstenar från linoljefabriken som en gång fanns i ”industribyn” vid Edeskvarna.

Den åttakantiga byggnaden blev färdig 1985. I denna byggnad visas olika jordbruksredskap och maskiner.

Även en vagnsbod finns med olika vagnar o större jordbruksredskap.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter