Skärstad Hembygdsförening
Drättinge 1, 561 92 Huskvarna
E-post: [email protected]

Plusgiro till föreningen: 61 12 41-1, Bankgiro: 251-3695


Ordförande: Bengt Stener, tel 070-644 32 93, e-post: [email protected]

Vice ordförande: Anders Åberg, tel 036-71 14 81, e-post: [email protected]

Sekreterare: Ingemar Svensson tel 036-504 56, e-post: [email protected]

Kassör: Ulla-Britt Johansson, tel 070-140 00 46, e-post, [email protected]
 
Hemsidan: Ingrid Svensson, e-post: [email protected]

Margareta Fridén, e-post: [email protected]