Årsmöte 2020

Så var det återigen dags för

Årsmötet 2020 har nu varit och i fick ett fint och intressant litet föredrag av Maria Björk. Tack!

Lördagen den 14:e Mars kl 14.00 i Bygdegården. Förutom de snabba årsmötesförhandlingarna så får vi besök av Maria Björk som bor i Skärkind och hon ska tala om det spännande temat "Kommunikation med olika beteendestilar". Kaffeservering och lotteri som vanligt.
Se dagordning nedan.

Välkommen!

    Dagordning                  

§ 1  Mötets öppnande

§ 2  Val av ordf. och sekr. för mötet

§ 3  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§ 4  Val 2 justerare

§ 5  Verksamhetsberättelse

§ 6  Årsbokslut

§ 7  Revisionsberättelse

§ 8  Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9  Val av ordf. för 2020

§ 10 Val av ledamöter för 2 år

§ 11 Val av 2 revisorer och 2 ersättare

§ 12 Val av valberedning

§ 13 Ombud för Östergötlands Hembygdsförbund

§ 14 Ombud för Länsmuseum

§ 15 Fastställande av medlemsavgift

§ 16 Bygg-och arbetskomitte

§ 17 Övriga frågor

    a) Information kommande aktiviteter

    b) Hembygdsbok

    c) Information utgrävningar vid Eggeby

    d) Loppis-försäljning m.m. under Östgötadagarna

    e) ………………………………………………...

 

§ 18 Avslutning


Editerad av: Elsa-Maria Nillroth (2020-03-28 08:24:08)

Kontakta oss

 Skärkinds hembygdsförening c/o Sören Karlsson, Skärkind Björkbacka, 61021 Norsholm
 0703391065[email protected]