2018-11-07 HBF Skb Kretsmöte i Varnhem


2018-11-07 Hembygdsföreningar i Skaraborgs kretsen hade sin träff placerad på Ryttargården i Varnhem. Elva deltagare hade samlats. Tobias, SV:s initiativtagare för kretsen, kunde inte närvara. Vår ordförande Bo Hermansson hälsade alla välkomna och gjorde presentation av Skarke-Varnhem föreningens verksamhet. Sedan många år har vi ett antal träffar som börjar med årsmöte som följs av en sillunch vid midsommar, höstagillet i oktober och grötfest i november. Däremellan har vi två fotokvällar med berättarstunder. Medlemmar kommer in med material som vi skannar och lägger in på vårt digitala arkiv. Utöver dessa sammankomster jobbar medlemmar i olika kommittéer såsom stugkommitté, historia- och volontärgrupp. Vårt soldattorp Stenslund och museum i Skarke kräver sina underhåll. Ryttargården hyrs av kommunen och tack vare det och Kata Gård har vi kunnat samverka med turism och länsmuseum med oss som volontärer. Övrigt finns samarbete med andra föreningar i Varnhem bl.a. tipspromenader och julmarknad.

Vår bygdehistorieforskare Kent Friman gick in lite djupare på hembygdsföreningens fotoutställning och Nils Lanns modell av Varnhem innan laga skifte på 1800-talet. Kent berättade om historiesidorna SAJ-banan, Ljungstorp, Varnhem och lite om stenmurar. Sedan var tiden inne för fika som Tobias och Bo hade ordnat. Lite svårt var det att få deltagare slita sig loss från utställningsrummet.

Sedan under mötet diskuterades bl.a. olika former av investerings- och verksamhetsstöd.

Ola Wirtberg Västergötlands Hembygdsförbund och Föreningsarkivet behandlade bl.a. nästa års förbundsårsmöte i Axvall. Han efterlyste medhjälpare och programpunkter/besöksmål /workshop/utställningar för ca 250 deltagare. Nya muséet i Remningstorp, Garnitionsmuséum i Axvall och Kata Gård samt hbf Skarke-Varnhems utställning nämndes som exempel på besöksmål. Ola uppmanade föreningarnas styrelsemedlemmar om prenumeration av nyhetsbrev från Västergötlands förbund. Kommande enkät flaggades från förbundet för insamling av viktiga argument till regionen. Föreningsutveckling med SV-bladet (dialogduk) för att "ställa om" för rekrytering av nya funktionärer . Föreningsarkivet i Lidköping handhar ej digitala föremål.

Jesper Nilsson från Västergötlands museum berättade om sitt arbete med föremål på museet. Han talade även om användningen av program och system. Kan man ha nytta av varandras arbete. Lite om märkning av föremålen. Digitala museet, Primus, etc. Museiguiden, arbetslivsmuseer, 2000 till antal.

Gunnar Karlsson Skara gille berättade om gillets kommande aktiviteter.

Image

Beskrivning: 2018-11-07 Kretsmöte Fotograf: Ari Laaksonen

Image

Beskrivning: 2018-11-07 Kretsmöte Fotograf: Ari Laaksonen

Stort tack till alla, Bo, Kent, Ola, Jesper och Gunnar samt Tobias och Bo för fikat.

Nästa möte önskades en tid efter alla kommande helger i januari 2019, Tobias sammankallar. 

Förening:

Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem

Skapad av: Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem (2018-11-14 11:18:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem (2018-11-25 14:12:20) Kontakta föreningen