Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem

Medlemsinformation:

På grund av pandemin har dag och tid i dagsläget inte kunnat fastställas för årsmöte. När sådant kan hållas kommer kallelse att ske via mail, anslagstavlor och på föreningens hemsida.

AVISERING AV MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften till Hembygdsföreningen för år 2022 är oförändrad:

Kr 150:-- /år för enskild medlem + 4 brevmärken-- om Ni vill ha tidningen levererad per post 
Kr 200:-- /år för makar/sambo  + 4 brevmärken-- om Ni vill ha tidningen levererad per post

Medlemsavgiften inkl porto kan betalas

                      till Hembygdsföreningens bankgiro 434-3299 (uppge namn)
                      eller till Hembygdsföreningens swish-nummer 123 620 36 40

Varnhemsbygden
I medlemsavgiften ingår 1 ex av medlemsbladet Varnhemsbygden som erhålls när medlemsavgiften betalats. Tidningen beräknas vara färdig sista veckan i mars 2022. Eftersom vi inte kan ange dag för årsmöte postar vi tidningen till Er efter erlagd portoavgift. Annars kan tidningen hämtas hos kassören, Eva Knapasjö. Ring först 0708-588465.

Har Du betalat medlemsavgiften för innevarande år men inte fått Varnhemsbygden skall du kontakta föreningens kassör Eva Knapasjö, tel 0708-588465, e-post [email protected].
Om Du vill köpa tidigare årgångar av Varnhemsbygden kontakta föreningens kassör. Tidigare årgångar kostar kr 50:--/st jämte porto kr 52:-- om Du önskar få den per post.

Om Du inte tidigare meddelat Din e-postadress till föreningen är vi mycket tacksamma om Du meddelar den till [email protected]. Det underlättar och förbilligar vår kommunikation med Dig avsevärt.

Ang GPDR (dataskyddsförordning)
Som medlem förekommer Du i vårt register med namn, adress, telefonnummer och e-post.
Uppgifterna nyttjas endast i föreningens kommunikation med Dig.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att uppgifterna inte nyttjas av utomstående i reklam- eller vinstsyfte.


Förening:

Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem

Skapad av: Kent Friman (2022-02-16 09:22:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Douglas Byrne (2023-02-17 10:43:21) Kontakta föreningen