Medlemskap

För att bevara och sprida kunskap om detta gamla fina kulturarv bildades Skärholmens Hembygdsförening på våren 1984. Sedan dess har föreningens medlemsantal ökat till omkring 300, varav flertalet utgörs av hushåll.

Medlemsavgift per år 125kr, hushåll 155kr plusgiro: 85 10 04-2

Föreningen ordnar utflykter till intressanta platser både inom Skärholmen och utanför. Man arrangerar studiecirklar, föredrag, vandringar, studiebesök etc. Traktens historia dokumenteras i skrifter och presenteras med bland annat skärmutställningar.

Under årens lopp har flera arrangemang återkommit. Ett traditionsenligt firande av Sveriges nationaldag den 6 juni arrangeras på Skärholmens gård. Där avslutas också året med adventskaffe.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post