Skärholmen – en kulturbygd

På 60-talet började dagens Skärholmsbor att flytta till de höghus, låghus och småhus, som byggdes i de nya stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Skärholmstrakten var emellertid bebodd redan för flera tusen år sedan. Om detta vittnar många fynd i gravar från järnåldern. Föreningen har därför som sin symbol valt en bronssölja (spänne) från vendeltiden, cirka 600 år e. Kr. söljan hittades i området i slutet av 1960-talet.

Under lång tid, ända fram till 1960-talet, ägdes området av ”de välgörande stiftelserna” Pauvres Honteux, Stockholms sjukhem och Diakonanstalten.

Att Skärholmen är gammal kulturbygd ser man lätt vid en promenad i omgivningarna. Här finns många gamla gårdar kvar såsom Jakobsbergs gård i Bredäng, Sätra gård, Johannesdals gård i Vårberg och Skärholmens gård med sitt underbara läge vid Mälaren och med egen ångbåtsbrygga. Här finns också föreningens material och arkiv.

Sommarvillan Lyran i Bredäng från 1867 representerar en spännande kulturepok. Detsamma gäller de för Stockholm unika arbetarbostäderna på höjden ovanför det tidigare Sätra varv. Det finns också många mindre fashionabla stugor och torp som t.ex. sjökrogen Rostock, Ekelunds torp och Mjölnarstugan i Sätra.