Skolgatan 1 (19)

Skolgatan 1 (19)
Gördelmakare Söderströms hus vid Skolgatan i Skara.
Östra hörnhuset Skolgatan - Tullportagatan (tomt 1B). Gårdssidan.
Gatufasaden se den ovanstående gatubilden.
Bilden tagen omedelbart före husets rivning 1927. I bottenvåningen bodde änkefru Söderström och i övre våningen änkefru Malmros.
Foto den 1 okt. 1927.
Förening:

Skara Gille

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1927

Fotograf

VGM


Förening:

Skara Gille

Skapad av: (2019-10-18 13:00:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skara Gille (2021-01-03 09:57:56) Kontakta föreningen