Skånes Hembygdsförbund

Välkommen till Skåne

Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt som drivs av Länsstyrelsen i Skåne i samverkan med många olika aktörer. Vi är en av dem! Projektet syftar till att ”inom ramen för en utökad samhällsorientering för nyanlända i etableringsprocessen, förmedla en positiv och välkomnande bild av Skåne genom samverkan med det skånska kulturlivet, näringslivet och föreningslivet.”

Inom projektet arbetar vi med Tidsmaskinen för att berätta historia, och samtidigt erbjuda en aktiv fritid, för nyanlända. Ett första försök har gjorts i samarbete med Vallkärra-Torns hembygdsförening i Norra Nöbbelöv. Rundan togs fram i samråd med länsstyrelsens samhälls- och hälsokommunikatörer, som samtliga själva har invandrat till Sverige. Eventuellt kommer vi att skapa flera rundor i samarbete med fler föreningar, i första hand i Lunds kommun.

Mer info om Välkommen till Skåne