Skånes Hembygdsförbund

Temaresor

I Skåne har drygt 10 hembygdsföreningar och museer gått samman, och erbjuder nu tillsammans dagsresor med olika teman. En del av resorna har redan genomförts med gott resultat under flera år, andra är helt nya. Här presenteras de i en gemensam resekatalog som producerats av Skånes hembygdsförbund i samarbete med föreningarna, Studieförbundet Vuxenskolan, Sveriges Pensionärsförbund och Pensionärernas Riksorganisation.

Katalogen finns som pdf här.