Skånes Hembygdsförbund

Teknikhistorisk safari

Gigantiska byggnader, skruvar och muttrar, kraftöverföring och stämpelur utgör en värld i sig. Idag har allt färre egna erfarenheter från dessa miljöer. Steget att verkligen förstå dem kan därför vara stort. det är alltför tekiskt. Strunta i det! På Teknikhistorisk safari finns ingångar för alla. Välj ett ämne och upptäck industrier utifrån det!

Väl medvetna om att kan upplevas just så, började en idé gro. Regionmuseet och Skånes hembygdsförbund spånade kring ett projekt med helt andra ingångar än de tekniska, rent industrihistoriska. Fokus skulle istället läggas på upplevelser utifrån våra sinnen – ljud, lukt, känsel och associationer. Utgångspunkten blir därmed de egna intrycken. Det är där det börjar. Industriminnena måste bli mer publika och mötet med dem få vara både lustfyllt och spännande. Det skall utmana men inte avskräcka.

En safari är ofta strapatsrik men samtidigt bör avstånden mellan de olika platserna som ska besökas inte vara alltför långa. Vi sökte därför efter ett lämpligt område i Skåne och valet föll på nordöstra Skåne. Ett område med flera mindre inustrimuseer, som förtjänasr en större publik. En förfrågan skickades ut till ett urval av hembygdsföreningar, vilka alla förvaltar ett industriarv. Inom kort kom positiva svar från nästan alla – ett femtontal föreningar ville delta i projektet. Parallellt med det arbetet formulerades en ansökan om Landsbygdsmedel från Jordbruksverket. Även där gick det bra – medel beviljades och startskottet för Teknikhistorisk safari gick.

Teknikhistorisk safari lär dig mer om ull, tegel, plast, brännvin, toaletter, papper, korgar, pressglas, båtmotorer, möbler och filar. Där väntar maskiner men också livsberättelser, foton, mannaminnen och mörka skrymslen. På safaritur är du inte ensam, runt i anläggningarna möter du människor med kunskap och engagemang. Människor som gärna lotsar och visar dig sina jaktmarker.

Safarin är som en skattkista, en del som visas är gamla godingar som vi ler igenkännande åt. Plastprodukter som påminner om barndomen. Annat är helt nytt och tvingar oss ur invanda tankebanor. Visste du exempelvis att om man vrider kättingöglan ett kvarts varv så ligger den mjukt mot djurhalsen? Hade du någon aning om att korgflätning orsakade omfattande industrispionage? Inte det? Packa ner tjocktröjan, en termos och några mackor så åker vi!

Produktionen är i de flesta fall nedlagd men på vissa anläggningar hittar du bruksföremål som blivit nya souvenirer. Från andra platser får du med lite sot och möjligen dröjer sig oljedoften med ett tag. Safarin är inte tillrättalagd – den är på riktigt. de remdrivna maskinerna väsnas och människorna som tar emot bjuder på personliga berättelser.

Vad väntar du på?

Helene Stalin Åkesson, Regionmuseet

Hitta till några av besöksmålen på karta.

Regionmuseets rapport om projektet (pdf)