Skånes Hembygdsförbund

Nätverk

Skånes hembygdsförbund ingår i ett antal  nätverk:

Uppsökarna
Nätverket består av pedagoger från flera skånska kulturarvsinstitutioner som anordnar fortbildningar för lärare i landskapet. Övriga som ingår i nätverket är Malmö museer, Regionmuseet, Glimmingehus, Fredrikdals museer och trädgårdar, Christinehofs Ekopark, Uppåkra Arkeologiska Center, Hovdala slott, Livets museum och Trelleborgs museum. Skånes hembygdsförbund representeras av Sara Williamsson.

Kulturpedagogiskt nätverk
Kulturpedagogiska nätverket, är ett nätverk för alla typer av kulturpedagogik och består av nästan 70 regionala, kommunala och fristående kulturpedagoger som är verksamma i Skåne. Fokus är på erfarenhetsutbyte, stöd och stimulans. De deltagarna institutionerna turas om att anordna verksamhetsdagar en gång om året. Skånes hembygdsförbund är representerat av Sara Williamsson.

ABM Skåne
Ett nätverk för regionala arkiv, bibliotek och museer i Skåne. Syftet är att samverka kring ABM -fältet relaterade frågor och vara en regional resurs och mötesplats för kunskaps- och informationsutbyte rörande sektorsövergripande frågor som är angelägna för utveckling och kvalitet på ABM-fältet. I nätverket deltar Malmö museer, Kulturen, Regionmuseet, Lunds universitetsbibliotek, Malmö stadsarkiv, Skånes hembygdsförbund. Pia Sander deltar för hembygdsförbundet.

IKA, Ideell kulturallians
Nätverket består av ideella organisationer och föreningar inom kulturområdet. IKA finns både på riksplanet och regionalt. Skånes hembygdsförbund har deltagit i bildandet av IKA-skåne där Sven Jensen är ordförande.

Samtidsdokumentation
För information kontakta
[email protected]