Skånes Hembygdsförbund

Minnen, möten och mazariner

Inom Skånes hembygdsförbund finns sedan några år tillbaka ett nätverk av medlemsföreningar som är intresserade av samtidsdokumentation. Vi har under 2014 och 2016 arbetat med ett gemensamt tema – Caféer. Vi ville undersöka var caféerna fanns och finns, i vilka åldrar det är viktigt att gå på fik och hur det har förändrats över tid, vilka som fikade var, varför man fikade och vad man har ätit och druckit. Vi vill ställa frågor om musik, inredning, kläder och mycket mera.

Material att använda som hjälp och stöd i projektet för dig som är föreningsaktiv hittar du på medlemssidorna under rubriken Samtidsdokumentation!

Dansukker sponsrar projektet! I samarbete med dem har vi låtit producera dekaler som är tänkta att sitta på caféer runt om i Skåne. Via de QR-koder som finns på dekalerna kan cafébesökaren dela med sig av sin caféberättelse direkt på Internet, vid sittande bord.

Läs mer om Dansukker:
www.dansukker.se
www.dansukker.se/foodservice-svenska/foodservice

Vill du dela med dig av dina caféminnen?
Här finns en frågelista att svara på
Se också följebrevet!

Du kan också dela med dig direkt via Facebook
eller via www.platsr.se, Riksantikvarieämbetes sajt för berättelser och minnen.
Här hittar du Skånes hembygdsförbunds samling av caféberättelser
www.platsr.se/platsr/visa/samling/id/16
Hoppas du vill addera till samlingen!

För mer information om projektet eller frågor kontakta Maria Casagrande, 046 – 15 80 71 eller [email protected]