Skånes Hembygdsförbund

Instagramtävling

Hembygdsrörelsen i Skåne diskuterar ständigt hur vi som människor använder, förändrar och förhåller oss till landskapet omkring oss. På vilket sätt skapar vi vår omgivning?

Under 2017 arrangerade Skånes hembygdsförbund en fototävling på Instagram, kallad Landskapande. Bland de 38 bidrag som kom in har en jury röstat fram fem vinnare, som har tolkat temat på ett kreativt sätt och skapat spännande bilder. Vinnarna är: Yvonne Godesdotter, Smygehamn; Caroline Sjunner, Klippan; Hubert Sarnandt, Malmö; Andreas Bjuvegård, Bromölla samt Azzam Azkour, Dalby. De har alla vunnit en halvdagskurs i fotografering med fotograf Sven Persson. Sven var också en del av juryn, som i övrigt bestod av Andreas Nilsson, Malmö museer; Ove Torgny, Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening; Madeleine Brandin, Skånes hembygdsförbunds styrelse samt Pia Sander och Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbunds kansli.

Nedan juryns motiveringar.

Yvonne Godesdotter, Smygehamn (godesdotter)
med bilden ”Tillrättalagd jord”
Yvonne Godesdotter tilldelas, som en av fem, pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Landskapande”. Hon får priset för sin bild ”Tillrättalagd jord”. Hennes bild är en stabil komposition med förgrund, mellangrund och bakgrund. Att horisonten är förskjuten ger full uppmärksamhet åt åkern. Linjerna i denna fångar betraktarens blick och för den genom hela bilden, över skåneland. Det fina sidoljuset förstärker strukturen i jorden. En spännande cirkulär rörelsen i mitten bromsar upp de raka linjerna. Landskapandet är både mönstret som bonden åstadkommit genom att bruka jorden och fotografens uppmärksamhet och kreativitet.

Caroline Sjunner, Klippan (utecarro)
med bilden ”Stillhet och rörelse”
Caroline Sjunner, tilldelas, som en av fem, pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Landskapande” för sin bild ”Stillhet och rörelse”. Fotografen skriver; ”tänk vad naturen kan skapa själv. Fullt på hela stranden”. I denna tolkning av temat landskapande är naturen själv aktör. Vi ser ett litet strå, fastsatt i marken, som rört sig med vinden. Cirkulära tecken och spår ger uråldriga mönster, som spänner mellan universums storhet och dessa små sandkorn. Fotografen visar på god förmåga att kunna begränsa utsnitt och har, med känsla för färg, form och ljus, fångat och komponerat denna tidlösa bild. Ett fint exempel på naturens förmåga att skapa och förändra landskapet i det lilla formatet.

Hubert Sarnandt, Malmö (hubertsarnandt)
med bilden ”On the road again”

Hubert Sarnandt, tilldelas, som en av fem, pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Landskapande”. Han får priset för sin innovativa bild ”On the road again”. I bilden finns ett vackert mönster av linjer; det är vägen med sina linjer till horisonten, åkrarna med sina samt solens strålar. I förgrunden syns fotografen själv med sin kamera i bilens backspegel. Objektivets runda form, som motpol till solens, bidrar till bildens spänning. Det är en annorlunda och lekfull bild från en färd i landskapet, en ögonblicksbild där fotografen väljer att stanna till för att dokumentera färden. Vad är det som får honom att stanna precis här? Hur ser landskapet ut på andra hållet, det som finns i backspegeln som fotografen döljer?

Landskapande i denna bild är människans inverkan i det naturliga landskapet, men också fotografen som arbetat med utsnitt och komposition och med hjälp av ljuset skapat en dramatisk och suggestiv bild. Det bästa i bilden är möjligen också det tveksamma, den tekniska bearbetningen.

Andreas Bjuvegård, Bromölla, (andreasbjuvegard)
med bilden ”Naturens egna skapelse”
Andreas Bjuvegård, tilldelas, som en av fem, pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Landskapande”. Han får priset för sin bild ”Naturens egna skapelse”. Fotografen har på ett spännande sätt fångat det kraftfulla i vattnets rörelse. Vattnets framfart landskapar enträget den hårdaste granit. Stenar och vatten på lång exponeringstid är ett vanligt motiv bland naturfotografer. Här är exponeringstiden väl avvägd och vattnet har fortfarande struktur. En pinne mitt i forsen är skarp, medan vattnet rör sig som en smetig massa ner över den svarta berggrunden. Kompositionen med det vita vattnet inramat av de mörka sidorna, de ljusa och mörka ytorna mot varandra, skapar en stark spänning och samtidigt en vacker stämning. Man kan höra ljudet av vatten som forsar.

Azzam Azkour, Dalby (azzamazkour)
med bild utan namn
Azzam Azkour, tilldelas, som en av fem, pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Landskapande” för en bild med spännande kontraster i material och former.

Människor tar stadsrummet, med stenkaj, stenblock och pollare, i besittning medan de dras till natursceneriet med himmel och hav. Människan har skapat land och detta land möter världshavet. Bilden är en skildring av en plats där människor smått avgudande betraktar solnedgången. Även om det hade varit skönt med en rak horisont för att göra bilden mer balanserad och den vackra bakgrunden ännu mer till en kuliss mot rörelsen i förgrunden, är bilden både spännande och dynamisk så som den är fotograferad.