Skånes Hembygdsförbund

Landskapande

Under 2017 kommer vi att arbeta vidare med det landskapstema som initierades under Hembygdens år 2016. Vi ska ta tillvara och utveckla erfarenheter, kontakter, samarbeten och idéer. Under paraplyet Landskapande genomförs olika insatser, i samarbete med medlemsföreningarna och många andra parter. Se respektive underrubrik.