Skånes Hembygdsförbund

Kultur i vården

Kultur i vården är en satsning i Region Skåne på att lyfta fram kultur i olika former som ett komplement till den medicinska vården.

Tillsammans med Skånes Arkivförbund och en arbetsgrupp bestående av Silviasystrar, äldrepedgoger och aktivitetssamordnare från Lunds kommun togs under 2013 sex olika tematiserade minneslådor fram. I lådorna finns material, ofta med lokal anknytning, som stimulerar alla sinnen; äldre vardagsföremål, foto, dofter, tidningsklipp och arkivhandlingar. Temana är Militärtjänstgöring, Folkparksliv samt Skola och fritid. Lådorna kan lånas kostnadsfritt från Skånes Arkivförbund av äldreomsorgen i Lunds kommun. Projektet har finansierats av ordinarie verksamhetsbidrag, och är ett pilotprojekt. Syftet har varit att ta fram en samarbetsmodell för att ta fram lådor med ett platsspecifikt innehåll.

Läs mer om minneslådorna här.

Hur gör man en minneslåda? Hur kan de användas i verksamheten?
Skånes hembygdsförbund erbjuder råd och hjälp för att komma igång.
Kontakta Sara Williamsson

Länk till Kultur Skåne, som finansierar ett flertal olika projekt inom Kultur i vården: http://www.skane.se/templates/Page.aspxzid=56835.