Skånes Hembygdsförbund

KONTEXT – att låta tingen tala

Många hembygdsföreningar har föremålssamlingar att titta på, i inredda miljöer, utställningar eller öppna magasin. Men det berättas sällan om föremålen annat än vid visningar. Förklaringar kring deras användning eller betydelse för människorna som brukat dem saknas. Samlingarna består på så vis av döda ting som inte talar till besökaren, såvida denne inte har en egen relation till föremålen, vilket är allt mer sällan. Många i hembygdsrörelsen kan förstås sina föremål och är också väldigt duktiga berättare. Inom projektet KONTEXT – att låta tingen tala vill vi utveckla och anpassa berättelser om föremål för olika media och olika målgrupper och därmed ge besökare tillgång till föremålens historia och betydelse.

Nio medlemsföreningar och företrädare för sex kommuner deltar i metodutvecklingsarbetet:

  • Burlövs kommun med Bara härads hembygdsförening
  • Landskrona kommun, inklusive Landskrona museum, med Hvens hembygdsförening och Rönnebergs härads hembygdsförening
  • Svalövs kommun med Röstånga turist- och hembygdsförening
  • Åstorps kommun med Kvidinge sockens hembygdsförening och Åstorps hembygdsförening
  • Klippans kommun med Riseberga-Färingtofta hembygdsförening och Klippans hembygdsförening
  • Osby kommun med Osby hembygdsförening.

Projektet pågår mellan oktober 2017 och juni 2019 och genomförs med bidrag från PostkodStiftelsen och Region Skåne.

Mer om projektet (pdf)

Projektplan (pdf)

Öppet seminarium Tillgängligt berättande (pdf)

Frågor? Kontakta oss!

Projektledare Maria Casagrande, 046 – 15 80 71 eller [email protected]

Projektsamordnare Malin Pehrsson, 0734- 47 96 98 eller [email protected]

 

Foton: Västra Göinge hembygdsförening/Henrik Andersson

FHA6710