Skånes Hembygdsförbund

Vandringsutställning Skånes landskap i förändring

På 1950-talet började maskindriften av jordbruken, en ökad bilism och den allmänna tekniska och ekonomiska utvecklingen lämna avtryck i landskapet. Förändringarna gick allt snabbare vilket oroade den tidens natur- och landskapsvårdare. En av dem var Henning Weimarck, professor i botanik vid Lunds universitet, som tillsammans med sonen Gunnar under flera år reste runt och dokumenterade landskapet. 60 år senare har Sven Persson (fotograf) och Per Blomberg (författare) följt i deras fotspår och fotograferat ett urval av dessa platser. Resultatet är ett tidsdokument och en berättelse i bild och text. 2014 tilldelades de Lengertz kulturpris i litteratur för boken – ”Skånes landskap i förändring”.

Från och med juni 2016 erbjuder Swelo Mediaproduktion och Skånes hembygdsförbund en vandringsutställning som kan visas på bibliotek, äldreboenden, museer, naturum, kommuner, naturskyddsföreningar och hembygdsföreningar i Skåne. Utställningen är en berättelse i bilder med korta bildtexter. Till utställningen kan man också boka ett föredrag av Sven Persson. Vi kommer att låta utställningen turnera så länge efterfrågan finns, d.v.s. också under 2017 och framåt. Intresserad? Hör av dig till Sara Williamsson, 046 – 15 80 72 eller e-post enligt principen [email protected] Alternativt boka utställningen direkt via vårt bokningsformulär

Läs mer här: Erbjudande_vandringsutstallning

Vandringsutställning 2016-2017Fotograf: Vandringsutställning 2016-2017

Vandringsutställning 2016-2017