Skånes Hembygdsförbund

Vägar till landskapet – Länkar

Lantmäteriets historiska kartor
Innehåller: kartor från skiften, hemmansklyvningar, rågångar, avsöndringar…
Kräver: Gratisprogrammet DjVu. Går att ladda ner via Lantmäteriets hemsida.
Upphovsrätt: Historiska kartor är fria att använda, om man anger Lantmäteriet som källa.
http://www.lantmateriet.se/

Fliken ”Kartor och geografisk information” -> ”Historiska kartor”

För teckenförklaringar, se under ”Historiska kartor” fliken ”Arkiven som ingår”

Äldsta storskaliga kartorna, Riksarkivet
Innehåller: Kartor från 1600-talet över byar och gårdar. Ofta från geometriska jordeböcker. Påbörjat, men allt finns inte än.
Kräver: Gratisprogrammet DjVu. Kan laddas ner via Riksarkivets hemsida.
http://riksarkivet.se/geometriska

Kulturmiljöbild (KMB)
Innehåller: ca 200 000 digitaliserade bilder från olika kulturmiljöer, oftast tagna av Riksantikvarieämbetets anställda.
Kräver: Inget.
Upphovsrätt: Fria att spara och använda, glöm ej ange fotograf och Riksantikvarieämbetet som källa.
http://kmb.raa.se

Fornsök (FMIS)
Innehåller: Information om alla registrerade fornlämningar, samt var de finns.
Kräver: Inget.
http://fmis.raa.se/

Bebyggelseregistret (BeBR)
Innehåller: Samtliga byggnadsminnen och kyrkor skyddade av kulturminneslagens tredje och fjärde kapitel samt Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen, med undantag för några få kyrkor och kapell. Utöver dessa byggnader finns ett stort antal inventeringar publicerade vilka innehåller olika typer av bebyggelse
Kräver: Helst webläsarna Google Chrome eller Mozilla Firefox
Upphovsrätt: Se varje fotografi.
http://bebyggelseregistret.raa.se/

Skånsk ortsnamnsdatabas
Innehåller: Källhänvisningar till belägg för ortsnamn.
Kräver: Inget.
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/skansk-ortnamnsdatabas/sok-i-databasen.html

Brandförsäkringsbrev
Innehåller: Detaljerade beskrivningar av byggnader, upptecknade i samband med tecknande av brandförsäkring. Ofta från 1800-tal, tidigt 1900-tal.
Kräver: Gratisprogrammet DjVU.
http://sok.riksarkivet.se/brandforsakringar

Bygdeband
Innehåller: Fotografier, berättelser, personer, artiklar…
Kräver: Inget.
www.bygdeband.se

Kringla
Innehåller: Flera museers samlingar – fotografier, föremål, byggnader, kulturlämningar, dokument…
Kräver: Inget.
Upphovsrätt: Se varje fotografi.
www.kringla.nu/

Statens historiska museums samlingar
Innehåller: Bilder och information om föremål i Statens historiska museums samlingar.
Kräver: Inget.
http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp

Malmö museers samlingar
Innehåller: Fotografier och föremål
Kräver: Inget.
Upphovsrätt: Se varje fotografi.
http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/

Regionmuseet Kristianstads samlingar
Innehåller: Fotografier och föremål
Kräver: Inget.
Upphovsrätt: Se varje fotografi.
http://reflex.regionmuseet.se/

Litteratur
Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624. John Tuneld.
Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och 1690. John Tuneld.
Hembygdsföreningarnas årsböcker!