Skånes Hembygdsförbund

Idébank

Föredrag och visningar

 • Laga och förevisa gammaldags mat, närodlad
 • Hur landskapet förändrades vid regleringen av sjöar
 • Sjön som natur- och kulturmiljö
 • Årlig utflykt ”Lär känna din hembygd”
 • Befolkningsutveckling de sista 100 åren – från landsbygd till tätort
 • Försvarslinjen längs Helge å
 • Vägdragningar
 • Föredrag om skyddade växtarter
 • Lekplatser i naturen – barn berättar och intervjuar äldre
 • Föredragshållare med tema fiske
 • Föredragshållare med tema lokal näring
 • Visa en vattenmöllas funktion, förutsättningar, behov och det omgivande landskapet
 • Berätta om översilningssystem och dess betydelse för jordbruksnäringen förr
 • Vad man använde kryddor till förr
 • Gödselstackens betydelse
 • Hur en kolmila fungerar
 • Vilka djur finns i landskapet?
 • Landskapets maskiner genom tiderna
 • Kyrkans roll för landskapets utveckling
 • Begravningsplatser i stad och land
 • Lokala politiker i paneldebatt
 • Fruktodlingens betydelse för landskapsbilden
 • Visa delar av ordinarie utställningar på kommunala institutioner

Vandringar och rundturer

 • Bygga (ut) vandringsleder
 • Matrunda: Gärdslövs byalag genomför en matrunda för elever på mellanstadiet. Barnen åker buss och gör stopp vid lantbruk och gårdsbutiker. Föreningen bistår med historiska perspektiv på mat och berättar om hållbar utveckling.
 • Bilrally
 • Byavandringar
 • Kyrkogårdsvandringar
 • Vandringar knutna till skiftena
 • Visningar av fornminnen
 • Visning av platser där man hittat sina arkeologiska fynd. Berättelsen om hur människor använt sina föremål.
 • Visning med utgångspunkt i järnvägens betydelse
 • Kraftverksvandring
 • Industrivandring
 • Vandringar för att visa kulturväxter
 • Pilgrimsvandringar
 • Väsenvandringar – tätt knutet till berättelser om naturen
 • Busstur för beslutsfattare
 • Rundtur till olika slags möllor
 • Landskapet och konsten
 • Visningar av och diskussion kring betydelsen av diken, grässtigar, stenhögar, märgelgravar etc.
 • Mobilapplikationen Tidsmaskinen för rundvandringar där natur- och kulturvärden framhålls parallellt. Så har t ex Riseberga-Färingtofta hembygdsförening arbetat med sin runda i Rönneådalen. Det har också Oppmanna-Vånga hembygdsförening i sin berättelse om Bildsköne Bengtsson vid Immeln. Läs mer
 • Tidsmaskinen som pedagogiskt instrument. I projektet ”Tidsgeograferna” används Tidsmaskinen i Osby för att presentera elevers egna berättelser om sina platser i syfte att fördjupa deras kunskaper om sin hembygd. Projektet genomförs i samarbete med Osby hembygdsförening. Kontakta Skånes hembygdsförbund för mer information.

Studiecirklar

Inventeringar

 • Torpinventering
 • Inventering av gatuhus
 • Kartlägga vägnät; stråk, vägar i naturen, skifte, kyrkstigar, vägar som försvunnit, dikningar
 • Favoritplats? Intervjua ”kända” personer
 • Affärsverksamhetsinventering
 • Inventering av milstenar
 • Identifiera och följa upp glömda kulturmiljöer

Praktiskt/pedagogiskt arbete

 • Bygga gärdesgårdar
 • Genomföra slåtterdag
 • Anlägga trädgård med kulturväxter
 • Delta i strategiskt arbete för hållbar utveckling
 • Se till att det finns geocachar på natursköna platser
 • Utsiktsplatser – sammanställning – vad ser vi?
 • Naturdagar med skolbarn
 • Biodling
 • Lämna remissvar vid samhällsutveckling
 • Göra enkäter bland lokalbefolkningen inför remisser angående landsbygdsprogrammet osv.
 • Från jord till bord – visa på självhushållning med utgångspunkt möllor
 • Jordförbättringsåtgärder Märgelgravar
 • Engagera elever för att spela in olika landskaps ljud
 • Arbete med landskap som resurs för att skapa arbetstillfällen i ett lokalt näringsliv
 • Storytelling
 • Trädgård – äldrepedagogik
 • Trädgård – integrationssatsningar
 • Trädgård – arbete med barn

Utställningar

 • Fototävling på temat landskap
 • Utställning av olika redskap som under årens lopp använts för att förändra landskapet
 • Göra en lokal variant av ”Landskap i förändring” med hjälp av arkivbilder. Läs mer
 • Utställning av äldre vägsträckningar
 • Natur- och djurfotoutställningar
 • Fotoutställning om gamla och nya hus i bygden