Skånes Hembygdsförbund

Att läsa om natur- och kulturvärden

Här samlar vi diverse artiklar, rapporter och litteratur där man kan läsa om natur- och kulturvärden:

Lihammer, Anna: Landskap åt alla Riksantikvarieämbetet 2012.

Landskap åt alla, studiehandledning Riksantikvarieämbetet 2012.

Blomberg, Per & Fidler, Katarzyna: Handbok för delaktig landskapsplanering. LIFEscape 2013.

Hallberg, Viktoria: Hembygdsrörelsen – hundra år i landskapet. Om hembygdsrörelsens historia och den Europeiska landskapskonventionen. Sveriges hembygdsförbund 2015.

Jensén, Sven: Perspektiv på landskap. Hur kan skånska hembygdsföreningar arbeta med biologisk mångfald med stöd av den Europeiska landskapskonventionen? 2015.

Lind, Sara: Att landskapa. Inspiration och tips till hur man kan arbeta med den Europeiska landskapskonventionen i undervisningen. Skånes hembygdsförbund 2015

Lindholm, Gunilla: Att landskapsobservera staden. Landskapsobservatorium 2011.

Lundwall, Ulf & Emanuelsson, Urban: Risgären – speciella gärdesgårdar på skånska. Riksantikvarieämbetet 2015.

Landskapsobservatorium

Att tyda landskapets berättelser – En metod att tolka biologiskt kulturarv Riksantikvarieämbetet 2014

Sander, Pia: Landskap för alla? Hembygdsföreningar som resurs i planering av landskap och hembygder 2015 Skånes hembygdsförbund 2015.