Skånes Hembygdsförbund

Projektet Ta betalt!

Sedan 1 oktober 2015 till 30 september 2016 har ett ettårigt regionalt projekt pågått i Skåne som bygger vidare på den förstudie om betaltjänster och kontanthantering som gjordes under 2014.

Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Hela Sverige ska leva Skåne och Skånes hembygdsförbund har drivit projektet tillsammans genom finansiering från Post- och telestyrelsen.

Ladda ner projektets slutrapport

Inom ramen för projektet har även en folder om grundläggande betaltjänster tagits fram.
Läs nedan eller ladda ner i PDF-format Ta betalt! Folder digital

 

Syftet med projektet har varit att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Föreningar och företagare på den skånska landsbygden erbjöds inspirationsseminarier om digitala betallösningar och gavs möjlighet att se över hur kontanter kan hanteras i verksamheten i framtiden.

Fokus var att engagera föreningar, företag, kommuner och banker att tillsammans hitta samarbetsformer kring betaltjänster och kontanthantering.

En serie av seminarier har genomförts under våren 2016.

Arbetsgrupper har bildats för att hitta samarbeten för fungerande lösningar för kontanthantering och digitala betaltjänster.

Läs mer om projektets aktiviteter

Projektledare har varit Sylvia Larsson.

För mer information, kontakta Pia Sander, enligt principen [email protected]
Telefonnr. 046 – 15 80 73

Maria CasagrandeFotograf: Maria Casagrande

I januari 2016 hölls en minimässa inom projektet Ta betalt!