Skånes Hembygdsförbund

Sylta och safta i bloggandets tid

Projektet ”Sylta och safta i bloggandets tid” hade fokus på unga människors intresse för hembygdsrörelsen med nuvarande medlemmars engagemang som utgångspunkt. Elin Hägg, som ledde projektet är student på programmet Master i Tillämpad Kulturanalys (Master of Applied Cultural Analysis, MACA) vid Etnologiska institutionen, Lunds Universitet, och hon har under sommaren och hösten haft praktik på Skånes hembygdsförbund.

Syftet med projektet var att åskådliggöra de möjligheter som finns för hembygdsföreningar att locka en yngre generation till hembygdsrörelsen.

Projektet är nu avslutat och resulterade bl.a. i en broschyr där Elin presenterar tips och idéer som dykt upp inom projektet.

I bloggen Sylta och safta i bloggandets tid kan ni följa Elins tankar kring projektet och även finna länkar till intressanta aktiviteter och fenomen i Skåne, i hembygdsrörelsen och online.