Skånes Hembygdsförbund

Levande forntid

Under våren 2015 praktiserade Sandra Lundkvist hos Skånes hembygdsförbund.  Sandra, som läser på det internationella masterprogrammet i arkeologi & antikens historia, undersökte bland annat hur hembygdsföreningar kan levandegöra sina samlingar av arkeologiskt material. Hennes  genomgående tanke är att levande utställningar uppmuntrar och inspirerar besökaren att lära genom att tänka och se vidare perspektiv bortom föremålen och lämningarna i sig själv.

Läs Sandras förslag och idéer till hur man kan arbeta med aktiva arkeologiska utställningar i Skriften levande forntid