Skånes Hembygdsförbund

Digital gestaltning och digital tillgänglighet

Sedan hösten 2011 har Skånes hembygdsförbund arbetat med frågan hur man kan gestalta kulturhistoriska miljöer med hjälp av digitala verktyg i syfte att förstärka berättelserna kring och fördjupa upplevelsen av dessa miljöer. Arbetet har huvudsakligen genomförts inom tre olika projekt.

Tidsmaskinen
Tidsmaskinen är en applikation till smarta telefoner, såväl Android som iPhone. Den är ett mycket användbart verktyg för hembygdsföreningar och småmuseer, men också för många andra, i deras arbete med att berätta lokal kulturhistoria. Applikationen möjliggör att många ofta obemannade platser och spännande berättelser tillgängliggörs för besökare. Skånes hembygdsförbund har, tillsammans med företaget Do-Fi, tagit fram ett användarvänligt redigeringsverktyg genom vilket föreningar, och andra intressenter, enkelt kan skapa egna rundor till Tidsmaskinen. Under 2013 och 2014 har flera hembygdsföreningar och Skånes hembygdsförbund producerat sådana rundor. Mer information om Tidsmaskinen

QR-koder och föremål
QR-koder (snabblänkar till internet) kan användas för att levandegöra föremålssamlingar och byggnader. Vi har utforskat olika sätt att använda tekniken för utställningar och i hembygdsrörelsens miljöer. Många hembygdsföreningar har visat stort intresse för QR-koder, främst eftersom dessa är lätta att producera, användarvänliga och billiga. Genom att utnyttja dem kan vi förstärka upplevelsen av en plats eller ett föremål, fördjupa besökarens kunskap genom att stimulera flera sinnen, skapa möjligheter att enklare variera våra berättelser, skapa verklig förståelse för hur föremål tillverkats och använts, locka nya målgrupper till hembygdsrörelsens miljöer med mycket mera.

Albo härads hembygdsförening, Fleninge hembygdsförening, Färs härads hembygdsförening, Gärds härads hembygdsförening, Göinge hembygdsförening, Kullens hembygdsförening – Hustoftagården, Kulturgruppen Anderslöv och bygden, Kulturkvadranten i Dalby, Norra Strö hembygdsförening, Perstorps hembygdsförening, Sirmiones skeppslag, Skromberga Akademi, Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening har alla erfarenhet av detta. Hör gärna med dem vad de tycker!

Arbetet med QR-koder i hembygdsrörelsen har bara börjat. Nya användningsområden definieras efter hand som föreningarna lär sig metoden. Att arbeta med QR-koder kommer från och med nu att bli en del av vår ordinarie verksamhet.

Applikation för fordon
Vi har också genomfört en förstudie kring hur man kan använda GPS-baserad teknik för att göra det lättare för turister att hitta till hembygdsrörelsens besöksmål, eventuellt tematiskt. En applikation är ett av de medel som kan provas. Vi hoppas kunna samverka med andra kulturarvsinstitutioner kring detta framöver eftersom det är ointressant för turisten vem som förvaltar ett besöksmål.

För mer information kontakta Maria Casagrande på tel. 046 – 15 80 71 eller på e-post enligt principen fö[email protected]