Skånes Hembygdsförbund

Byggnadsinventering

Skånes hembygdsförbund inledde 2011 en inventering av kulturhistoriska byggnader som ägs eller vårdas av medlemsföreningarna. Med inventeringen visar vi kommunerna underhållsbehoven och för en dialog kring vikten av att bevara och visa det byggda kulturarvet. Projektet genomfördes som ett pilotprojekt i Hässleholm tillsammans med kulturförvaltningen, tekniska kontoret och elva föreningar och fortsatte därefter i Kristianstad och Bromölla.

Frågor besvaras av Pia Sander, 046 – 15 80 73 eller [email protected]