Skånes Hembygdsförbund

Litteratur

Förutom våra egna böcker säljer vi även en del litteratur som är speciellt inriktad på kulturarvspedagogik.

Småslöjd

Barn slöjdar med vuxna

Kalle Forss (red.), Gunnar Jeppsson, Jan Olofsson, Nisse Stormlod

I den här boken finns slöjdprojekt som barn kan slöjda tillsammans med vuxna: tokiga djur av toktvättade tröjor, snurrande vindflöjlar för att skrämma bärtjuvar, praktfulla broderier med knappar och godispapper, vilda pinndjur från trädgårdens buskage och överdådiga kapsylblommor. Det rör sig, det låter, det glittrar och lyser. Alla kan slöjda, stor som liten. Vi slöjdar med återvinningsmaterial, skogens krokiga pinnar, färgglad läskburksplåt, ankdammens avlagda fjädrar, egenblandad färg och färdiglästa seriesidor. Materialen är många och går att hitta hemomkring. En slöjd precis som den alltid har varit.

Slöjden kännetecknas av att man kan lösa en uppgift på så många olika sätt. Saknas ett material tar man ett annat. En välkänd teknik ersätter en man inte behärskar. ett enkelt verktyg kan användas i stället för en dyr maskin.Slöjdade föremål utstrålar också en glädje i skapandet, en vilja att göra sitt bästa och en lust att smycka och göra fint.

Boken erbjuder berättelser som kan inspirera i skapandet. Och glöm inte att barns skapande ger upphov till nya berättelser, till nya lekar och spel. Se till att ge utrymme för detta i allt slöjdande.

Välkommen in i hemslöjdens och hembygdens värld! Även om denna bok bara ger en liten glimt hoppas vi att den ska locka till egna upptäcktsfärder. Men framförallt tror vi att den ska vara till hjälp för alla er som är omgivna av ”pysslingar”.

Förord från boken. Skrivet av Kalle Forss, hemslöjdskonsulent i Skåne.

72 s. ill. Pris 165 kr för icke-medlemmar, 140 kr för medlemmar + porto.

Ju förr desto bättre

Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid

Håkan Tunón (red.), Anna Westman

Detta är en inspirationsbok om hur man kan kartlägga sina lokala traditioner rörande nyttjandet av landskapets resurser och synen på naturen. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar under det senaste seklet och vi står kanske inför en ännu mer omvälvande utveckling under de närmaste decennierna.

Vårt västerländska samhälle har anpassat sig till en slit och släng-mentalitet och ett beroende av billig fossil energi. Vi tänker inte på att även förnyelsebara naturresurser är ändliga om de förbrukas i för hög takt. Vi står även inför oljetoppen (dvs mer olja förbrukas än som utvinns), vilket dramatiskt förändrar förutsättningarna för våra produktionssystem.

Kanske finns framtidens lösningar i vårt gamla levnadssätt och kulturarv? Hur gjorde man innan oljan gjorde sitt intåg? Det fanns tekniskt avancerade lösningar för produktion och kraftöverföring, men när oljan kom bytte utvecklingen riktning. Hur kan vi öka människors känsla för den lokala platsen och förståelsen för de naturgivna förutsättningarna? Det är något vi behöver göra! Ju förr desto bättre!

Texten är hämtad från bokens baksida.

157 s. ill. Pris 120 kr + porto.

 

Tidsresan

Lek och fantasi som pedagogisk metod

Britt-Marie Borgström

Tidsresan är en dramalek och en upplevelse för alla sinnen. En ramberättelse med ett kulturhistoriskt tema är utgångspunkten för ett äventyr där lekens magi förenar barn och vuxna. I leken kan vuxna närma sig barnens sätt att tolka sin omvärld. Med leken som metod kan du som pedagog nå barnen med ett historiskt perspektiv och ge dem en allsidig bild av livet förr. Tidsresans aktiviteter och händelser skapar förståelse för andra tiders människor, såväl för deras arbete och vardag som för deras känslor, tankar, drömmar och föreställningar. När lekglimten i barnens ögon tänds vet du att du har lyckats med din tidsresa!

Tidsresan har utvecklats av museipedagoger och använts som metod i olika sammanhang under mer än ett decennium. Nu presenteras den i en bok som är teoretiskt och praktiskt allsidig – och framför allt inspirerande! Boken vänder sig till lärarutbildningar och lärare i museer, skolor och förskolor, till pedagoger, fritidsledare och historiskt intresserade inom hembygdsrörelsen och turistnäringen. Utgivningen är ett samarbete mellan Nordiska museet och Jamtli, Jämtlands läns museum.

Texten är hämtad från bokens baksida.

142 s. ill. Pris 175 kr + porto.