Skånes Hembygdsförbund

Lärarfortbildning

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och språkliga uttryck.
LGR11

Vad finns det för spår av historieböckernas händelser i den lokala historien? Vad berättar vår närmiljö om den stora världen? Hur kan man använda sig av hembygden för att göra historien konkret och enkel att förstå – vare sig hembygden är en stadsdel, landsbygden eller en by? Och hur paketerar man allt detta till en lektion?

Skånes hembygdsförbund erbjuder lärarfortbildningar som är skräddarsydda efter just era önskemål. Vi samarbetar bl.a. med våra 98 medlemsföreningar som är värdefulla lokala kunskapsresurser.
Vid intresse, kontakta kulturpedagog Sara Williamsson.

Skånes hembygdsförbund är även en del av nätverket Uppsökarna, som tillsammans arrangerar lärarfortbildningar som fokuserar på hur man kan hitta information om landskapet, sin omgivning, och hur man som lärare kan utnyttja den faktiska platsen som kunskapskälla och resurs.

Fortbildningsdagar 2014

Bland nässlor och rosor på Torup

Lärarfortbildning den 18 september 2014

Lärarfortbildning på Torup! Deltagarna fick undersöka och prova praktiskt hur man kan använda en specifik utomhusmiljö som utgångspunkt för elevers lärande.

Se hela programmet här (pdf)

 

Fortbildningsdagar 2013

I grevens tid – nycklar till en stads förflutna

Lärarfortbildning i Malmö

Torsdagen den 26 september

Tillsammans med Skoletjenesten Öresund arrangerade Uppsökarna en fortbildningsdag i Malmö. Deltagarna fick följa med till reformationens tid, och ett Malmö som var centrum för denna rörelse. Vi gjorde nedslag i 1500-talets händelser i den rätta omgivningen. Staden finns där för oss alla, den bjuder på sina berättelser om människor och byggnader, om händelser på gator och torg. Staden från förr möter nutidens stad i samma kvarter. Tillsammans gick vi på upptäcktsfärd i den danske byen Malmø. Vad fanns det för spår av de religiösa dispyterna, det politiska maktspelet och den vanliga människans liv i 1500-talets Danmark?

Syftet med fortbildningen var att undersöka hur man kan använda en specifik miljö i lärandet. Den metod vi använder oss av kan överflyttas på en annan plats och en annan tid och kan också involvera andra ämnen, som naturvetenskap, slöjd, bild, idrott m.m.

Information om utbildningsdagens innehåll, program och workshopar (pdf)