Skånes Hembygdsförbund

Lärarfortbildning

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och språkliga uttryck.
LGR11

Vad finns det för spår av historieböckernas händelser i den lokala historien? Vad berättar vår närmiljö om den stora världen? Hur kan man använda sig av hembygden för att göra historien konkret och enkel att förstå – vare sig hembygden är en stadsdel, landsbygden eller en by? Och hur paketerar man allt detta till en lektion?

Skånes hembygdsförbund erbjuder lärarfortbildningar som är skräddarsydda efter just era önskemål. Vi samarbetar bl.a. med våra medlemsföreningar som är värdefulla lokala kunskapsresurser. Medlemsföreningarna finns i alla Skånes 33 kommuner.
Vid intresse, kontakta kulturpedagog Sara Williamsson.

Skånes hembygdsförbund är även en del av nätverket Uppsökarna, som tillsammans arrangerar lärarfortbildningar som fokuserar på hur man kan hitta information om landskapet, sin omgivning, och hur man som lärare kan utnyttja den faktiska platsen som kunskapskälla och resurs.