Skånes Hembygdsförbund

Läroplanen

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortat LGR11, finns många viktiga kunskapsmål och centrala innehåll som knyter an till hembygdsrörelsens aktiviteter och arrangemang.

Som medlemsförening kan man få hjälp av vår kulturpedagog med att lägga upp arrangemang för skolan som knyter an till läroplanen – kontakta Sara Williamsson vid intresse. Det kan t.ex. handla om att tillsammans med skola ta fram en lärarhandledning för hur man kan använda sig av den lokala historien i undervisningen eller att lägga upp en rundvisning av hemorten.

Titta gärna också på dessa exempel på centrala innehåll som man som hembygdsförening kan knyta an till.

Hela läroplanen kan man ladda ner, eller beställa i tryckt form, på skolverkets hemsida.