Skånes Hembygdsförbund

För skolan

Alla barn har rätt till sin historia och sina rötter. Först när man står stadigt med fötterna vågar man ta sats och lyfta!

Skånes hembygdsförbund har ett regionalt uppdrag i kulturpedagogik som delvis finansieras av Region Skåne. Tillsammans med våra medlemsföreningar kan vi bedriva pedagogisk verksamhet i alla Skånes kommuner.

Genom lek, föremål, bilder, sägner, arkivmaterial, tidsresor, fantasi och berättelser kan vi utforska vårt lokala förflutna och öka både vår kunskap och förståelse. Verksamheten bedrivs i de olika hembygdsföreningarna, genom besök på skolorna eller ute i kulturlandskapet.

Vi har inget färdigt koncept, utan arbetar tillsammans med er och en medlemsförening fram ett lärande som passar era önskemål.

Vi ordnar även fortbildningar, inspirationsdagar och temadagar.

Hör gärna av er med idéer och roliga upptåg.

/Sara Williamsson, Kulturpedagog.
Tel. 046 – 15 80 72, e-post [email protected]

Sara WilliamssonFotograf: Sara Williamsson

Önnestads skola på besök i Ballingstorp, maj 2015. Eleverna fick i uppdrag att välja ut ett spännande föremål som de sedan fick visa sina föräldrar. Sättugnen var ett sådant spännande och udda föremål.