Fördjupningsmaterial


I handledningen "Hembygdsrörelsen talar om ting - handledning i film- och ljudproduktion" förekommer symboler som samtliga betyder att det finns mer material att ta del av för den som är särskilt intresserad. Det materialet har vi samlat här. Följ bokens rubrikindelning för att hitta rätt.

Image

1. PLANERA

Definiera projektet
sid. 5
Projektmodellen IDOARRT (PDF)

Definiera mål
sid. 8
Verktyg för angelägenhet. Metoden GLO. (PDF)

Lär känna er målgrupp
sid. 9
Handledning för arbete med fokusgrupper i projektet KONTEXT - att låta tingen tala (PDF)

 

2. VÄLJ FÖREMÅL OCH BERÄTTELSE

Föremålsurval
sid. 11
Boktips: Adressat okänd. Framtidens museiföremål, Anders Björklund och Eva Silvén-Garnert (red) (sida)
Boktips: Svåra saker. Ting och berättelser som upprör och berör, Eva Silvén och Anders Björklund (red) (sida)

Sök personöden
sid. 14
Lästips: 10 punkter som bygger en berättelse. Henrik Valentin.
Boktips: Svåra saker – Ting och berättelser som upprör och berör, Eva Silvén och Anders Björklund (red.) (sida)
Övning: Föremåls betydelser och berättelser - en snabb övning för grupp (PDF)

 

3. TÄNK IGENOM BERÄTTANDET

Berättarstilar
sid. 18
Boktips: Skära och skäppa: sagor om ting, Per Gustavsson (sida)

Berättelsens dramaturgi
sid. 20
Den klassiska dramaturgiska modellen (PDF)

Inventera material och gör research
sid. 20
Guide för användande av webbmaterial (PDF)
Länkar till arkivmaterial (PDF)
Länkar till musik och ljud (PDF)

Målgruppsanpassa berättandet
sid. 21
Syntolkning (PDF)
Exempel på en syntolkad film (YouTube)
Exempel på en teckenspråkstolkad film (YouTube)
Utställningsteknik för tillgänglighet (PDF)
Universell utformning. Hur kan man utforma miljöer användbara för så många som möjligt? (Länk)
Tillgänglighetsprojektet Funktek. För alla som vill gå på museum. 
Omtänkt. Ett magasin från riksutställningar om tillgänglighet i museivärlden.

 

4. FÖRBERED PRODUKTIONEN

Gör en storyboard
sid. 27
Mall för storyboard (bild)
Mall för bildmanus (dokument)
Att skriva speakertext (PDF)

 

5. LÄR KÄNNA TEKNIKEN - FILMPRODUKTION

Inköp för filminspelning
s. 33
Teknikinköp, tipslista (PDF)
Lär känna din iPad (PDF)

 

7. LÄR KÄNNA TEKNIKEN - SLADDAR OCH FILFORMAT

Lilla filformatsparlören
Program som kan konvertera mellan olika filformat: Video Converter och Format Factory

 

8. SPELA IN

sid. 43
Utbildning: Att filma och redigera film (sida)
Tips och tricks vid filmning (PDF)

Uppgift: ett föremål en plats
s. 45
Utbildning: Att filma och redigera film (sida)

 

9. REDIGERA

Redigera film i iMovie
sid.48
Utbildning: Att filma och redigera film (sida)

Redigera ljud i Audacity
sid. 51
Online-utbildning i Audacity (sida)
Manual till Audacity (PDF)

 

10. VISA OCH SPRID

Kom igång med YouTube
sid. 54
YouTubes online-skola "Akademin för innehållsskapare" (sida)

För varje YouTube-film, gå igenom följande steg:
sid. 55
Tips på hur man skriver beskrivningar till sina videos (sida)
sid.56
Moderskeppets guide till undertextning av videor (sida)

QR-kod
sid. 59
Guide för användande av webbmaterial (PDF)

NFC
sid. 61
Appen Kontext (sida)
sid. 62
Skyltmall (sida)

 

TACK TILL

sid. 65
Deltagare i projektet (PDF)

 

 

 

 

 

 

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Skånes Hembygdsförbund (2019-12-20 10:23:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2021-07-07 13:57:52) Kontakta föreningen