Torpregister


Intresset för torp har alltid varit stort, inte minst inom hembygdsrörelsen. Många hembygdsföreningar började redan på 1970-talet att inventera torpen, men ofta har dessa inventeringar inte varit tillgängliga för den intresserade allmänheten. Många av hembygdsföreningarna har börjat publicera sina inventeringar på Bygdeband, på sina hemsidor och i bokform, men det är fortfarande inte lätt att veta var man ska söka för att hitta information om torpen.

Med detta i åtanke beslutade Skånes hembygdsförbunds styrelse hösten 2018 att en sammanställning över de torpinventeringar som gjorts av förbundets medlemsföreningar skulle utföras under perioden januari till juni 2019. Till projektet anställdes Åsa Andersson under perioden 1 januari – 12 augusti 2019. Resultatet blev torpregistret.

I registret finns uppgifter om vilken förening som gjort inventeringen, i vilken kommun/socken inventeringen gjorts samt en länk till föreningens hemsida. Att inga personuppgifter finns med i registret beror på den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om projektets genomförande i rapporten (pdf).

Torpregistret är en pdf-fil. Sökfunktionen tas fram genom att hålla nere tangenterna "ctrl" och "f" samtidigt. Klicka på föreningens namn för att komma till deras hemsida.

Vill ni veta mer om torpregistret, kontakta Sara Williamsson, e-post enligt principen [email protected]

 

Editerad av: Zanna Friberg (2020-05-18 10:43:50)