Torpregister


Intresset för torp har alltid varit stort, inte minst inom hembygdsrörelsen. Många föreningar inventerar torpen i sin närhet och publicerar sina inventeringar på Utforska platsen, på sina hemsidor och i bokform, men det är fortfarande inte lätt att veta var man ska söka för att hitta information om torpen. Sedan 2018 samlar Skånes hembygdsförbund därför information om de torpinventeringar som gjorts av förbundets medlemmar i ett sökbart register. 

Många hembygdsföreningar började redan på 1970-talet att inventera torpen och arbetet med torpinventeringar har fortsatt sedan dess. På hösten 2018 beslutade Skånes hembygdsförbunds styrelse att en sammanställning över de torpinventeringar som gjorts av förbundets medlemsföreningar skulle utföras under perioden januari till juni 2019. Till projektet anställdes Åsa Andersson under perioden 1 januari – 12 augusti 2019. Resultatet blev torpregistret. Registret uppdateras löpande i samband med att förbundet får in information om nya inventeringar. 

Torpregistret (pdf)


Torpregistret är en pdf-fil, för att söka i den håller du nere tangenterna "ctrl" och "f" samtidigt. Klicka på föreningens namn för att komma till deras hemsida. I registret finns uppgifter om vilken förening som gjort inventeringen, i vilken kommun/socken inventeringen gjorts samt en länk till föreningens hemsida. Att inga personuppgifter finns med i registret beror på den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om projektets genomförande i rapporten (pdf).

Vill du veta mer om torpregistret? Kontakta Åsa Andersson på [email protected].

 

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Skånes Hembygdsförbund (2019-06-28 12:33:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2022-12-15 15:17:10) Kontakta föreningen